اخبار و تازه ها
مناقصات و مزایدات
25مهر1399
خرید 4400 شلوار پارچه اي از جنس مقدم ، مرينوس و يا والاپوش بافت ریز
12مهر1399
سندبلاست و پوشش کامپوزیت کف و یک متر از جداره داخلی وپوشش سقف TK-101A مخازن تاسیسات بندر سیراف
12مهر1399
آب بند نمودن حوضچه و جلوگیری از نفوذ آبهای آلوده به زمین
10خرداد1399
عمليات نگهداري و ايجاد  فضاي سبز شامل  تهیه وکاشت ،  آبياري، هرس ، مبارزه با علفهاي هرز ، آفات و  بيماري های گياهي ، كود دهي ، سله شكني، و همچنين تنظیفات محوطه ها و ...
ادامه