اخبار و تازه ها
مناقصات و مزایدات
10خرداد1399
عمليات نگهداري و ايجاد  فضاي سبز شامل  تهیه وکاشت ،  آبياري، هرس ، مبارزه با علفهاي هرز ، آفات و  بيماري های گياهي ، كود دهي ، سله شكني، و همچنين تنظیفات محوطه ها و ...
10خرداد1399
بطور كلي موضوع خدمات پيمان عبارت است از تعمير و نگهداري كليه ماشين آلات سبك ، سنگين و ساختماني 
خدمات اپراتوري ماشين آلات و جايگاه سوخت .
2خرداد1399
مشتمل بر مسقف كردن نورگيرهاي منازل با استفاده از پروفيل قوطي خرپايي و ورق پلي كربنات به عنوان سقف و....
ادامه