مدیرعامل در نشست با بانوان شاغل در شرکت پالایش گازفجرجم:
اثر بخشی فعالیت های بانوان دربخش های مختلف شرکت مشهود است
مديرعامل شركت پالايش گازفجرجم در نشست ساليانه خود با بانوان شاغل در پالايشگاه ضمن اشاره به اهميت اشتغال زنان در جامعه اسلامي خاطرنشان كرد: اثر بخشي فعاليت هاي بانوان دربخش هاي مختلف شركت به خوبي  مشهود است.
به گزارش روابط عمومي شركت پالايش گازفجرجم،مهندس نجفي اضافه كرد: بخش از امورات مهم اين شركت توسط بانوان شاغل اداره ميشود و سخت كوشي ،دقت و توانمندي آنها در انجام وظايف محوله قابل ستايش است.
وي ادامه داد: كارگروه بانوان به دقت مسائل مرتبط با زنان كارمند در پالايشگاه را پيگيري كند و ما نيز تلاش خواهيم كرد كه دغدغه هاي آنان را  بر اساس قانون مرتفع سازيم.
مديرعامل شركت پالايش گازفجرجم در بخش ديگري از اظهارات خود به موضوع عدالت  و برابري در سازمان پرداخت و تصريح كرد: فرايند ها و برنامه ريزي ها در شركت بايد به گونه اي باشد كه همه اركان سازمان احساس عدالت و امنيت شغلي داشته باشند.
وي گفت: زنان در امورات مرتبط با خانواده  نيز نقش بسيار مهمي بر عهده دارند و آرامش بيش از 2 هزار و 500 كارمند مرد شاغل در پالايشگاه به دست خانواده هاي آنان در بيرون از محل كار رقم مي خورد.
در ادامه اين نشست دبير كارگروه بانوان شركت نيز به تشريح فعاليت هاي اين كارگروه طي سه سال گذشته پرداخت.برگزاري اردوها، نمايشگا هها، مسابقات ورزشي مختلف از جمله فعاليت هايي بود كه به آن اشاره شد.
اجراي تقويم آموزشي مخصوص بانوان شاغل در شركت و همچنين برپايي بازارچه خيريه مهرباني نيز از ديگر مواردي بود كه در اين نشست به آن پرداخته شد.
   1397/8/30 08:30
  
تعداد بازدید :  163