• اختتامیه اولین دوره ارزیابی آتش نشانان شرکت پالایش گازفجرجم  (1398/5/30)
    اختتامیه اولین دوره ارزیابی آتش نشانان شرکت پالایش گازفجرجم در این دوره آمادگی جسمانی آتش نشانان تمامی شرکت های پالایشی گاز به صورت جداگانه و با هدف شناسایی نکات قوت وضعف آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش گازفجرجم، این دوره به مدت 4 روز از تاریخ 27 مرداد ماه آغاز شد و در این دوره ایستگاه مرکزی آتش نشانان در شرکت پالایش گازفجرجم و شهرک مسکونی پارس جم و پایانه صادراتی سیراف مورد ارزیابی قرار گرفت. مشاهده ادامه
  • رئیس تعمیرات برق شرکت پالایش گازفجرجم خبرداد  (1398/5/5)
    رئیس تعمیرات برق شرکت پالایش گازفجرجم خبرداد تابلو های کلید های فن های هوایی واحدهای پالایش نوسازی میشود رئیس تعمیرات برق شرکت پالایش گازفجرجم با اشاره به لزوم نوسازی تابلو های کلید های فن های هوایی پالایش در پست های فرعی 2 و 3 این شرکت گفت: این مهم اکنون در حال انجام است وبه زودی تمامی تابلوهای مورد نظر نوسازی میشود. مشاهده ادامه
«« « 3/ » »»