ارائه مدل مفهومی برون سپاری پایدار توسط یکی از کارکنان شرکت پالایش گازفجرجم

 
كيومرث غلاميان از كاركنان جوان شركت پالايش گازفجرجم موفق شد از رساله دكتري خود با عنوان " طراحی مدل فرآیندی تعیین استراتژی برون سپاری پایدار در شرکت های پالایش گاز با استفاده از تلفیق کارت امتیازی متوازن و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی" با موفقيت دفاع كند.


 
به گزارش روابط عمومي شركت پالايش گازفجرجم در اين تحقيق كه پایلوت آن شرکت پالایش گاز فجر جم بوده است، در  این تحقیق ابتدا نسبت به شناسايي عوامل موفقيت برون سپاري بر اساس مطالعات قبلي انجام شده در داخل و خارج كشور اقدام شده است. برای روایی محتوایی عوامل مذکور نیز از شاخص نسبت روایی محتوایی و شاخص روایی محتوایی و برای تضمین پایایی نیز از شاخص نرخ ناسازگاری در پرسشنامه‌های مبتنی بر مقایسه زوجی بر اساس گزارش نرم‌افزار EXPERT CHOICE استفاده گردیده است.  همچنين شناسایی اهداف استراتژیک این مدل از نمودار همبستگی بین عوامل روش طوفان مغزی از طریق نمودار وابستگی بین عوامل انجام شده است.
 
دكتر غلاميان طي مصاحبه ي كوتاهي اظهار داشت: براي طراحی مدل مفهومی برون سپاري پايدار  با استفاده از كارت امتيازي متوازن، مي بايست پايداري اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي در هريك از وجه هاي كارت امتيازي متوازن لحاظ گردد كه با استفاده از اين مدل بتوانيم يادگيري و رشد پايدار، فرآيند هاي داخلي پايدار، رضايتمندي مشتری پايدار و وجه عمكرد مالي پايدار داشته باشيم.
 
وي افزود: كارت امتيازي متوازن با 26 هدف استراتژيك طراحي و با استفاده از مقايسه زوجي اهميت هر يك از اهداف استراتژيك هر وجه محاسبه و اولویت بندی گردید. در مدل نهايي كارت امتيازي متوازن جهت سنجش پايداري با استفاده از تلفيق مدل برنامه ريزي خطي و فرآيند تحليل سلسله مراتبي طراحي گرديد.
 
گفتني است دكتر غلاميان متولد 1360 مي باشد و از سال 1385 در شركت پالايش گاز فجر جم مشغول به فعاليت بوده و اكنون نيز دبير هيات مديره و كميسيون مناقصات شركت پالايش گاز فجر جم مي باشد. وي ليسانس مديريت بازرگاني خود را از دانشگاه لرستان و فوق ليسانس مديريت مالي از دانشگاه الغدير تبريز اخذ نموده است و از سال 1388 نيز مدرس دانشگاههاي جنوب استان بوشهر بوده است.
 از وي نيز چندين مقاله علمي پژوهشي در مجله هاي علمي معتبر كشور منتشر شده است.
   1398/10/2 16:34
  
تعداد بازدید :  280