اعزام کاروان راهیان نور شرکت پالایش گاز فجرجم در آینده نزدیک
راهیان نور نامی است برای گروهی از کاروان های سیاحتی - مذهبی  که به بازدید از مناطق جنگی بازمانده از جنگ ایران و عراق در غرب و جنوب غربی کشور می پردازند.
بیشتر این کاروان ها همزمان با تعطیلات نوروزی و نیز تعطیلات تابستانی، برای مناطق غرب کشور، فعال می شوند و مناطق مرزی استان خوزستان، به ویژه منطقه شلمچه از مقصدهای پرطرفدار این گروه هاست.
سازمان دهنده و متولی اصلی اردوهای راهیان نور در شرکت پالایش گازفجرجم " پایگاه مقاومت بسیج " است که هرساله گروه هایی از کارکنان و خانواده های آنان را برای بازدید از مناطق جنگی غرب و جنوب غربی  کشور، اعزام میکند.
   1397/12/20 15:03
  
تعداد بازدید :  68