آغاز به کار مشاور پروژه تدوین استراتژی های وظیفه ای
به منظور تسری استراتژی های شرکت پالایش گاز فجر جم به حوزه های وظیفه ای، پروژه تدوین استراتژی های وظیفه ای شرکت کلید خورد. در جلسه هماهنگی اولیه پروژه که با حضور اعضا هیئت رئیسه و مشاور پروژه برگزار گردید، سرپرست واحد تحلیل سیستم ها و نماینده مدیریت در سیستم مدیریت کیفیت به ذکر ضرورت اجرای این موضوع پرداخت و در ادامه با بحث و بررسی حاضرین ابعاد مختلف اجرای این طرح مورد بررسی قرار گرفت.
این پروژه در راستای حوزه های متناظر ستادی شامل حوزه های وظیفه ای کنترل تولید، پشتیبانی، HSE و پدافند غیر عامل، مدیریت انرژی و کربن، بازرسی فنی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحلیل سیستم ها و استراتژی، مهندسی، پژوهش و فناوری و مدیریت دارایی‌های فیزیکی تعریف گردیده است. تدوین استراتژی های حوزه های مذکور در شرکت پالایش گاز فجر جم نیز در خروجی این پروژه مورد انتظار می باشد.
لازم به ذکر است نظارت بر حسن اجرای این پروژه بر عهده واحد تحلیل سیستم ها می باشد.
   1398/2/28 12:13
  
تعداد بازدید :  156