افتخارات و دستاوردهای سال 95
اداره HSE در سال 1395 خوشبختانه با حمایت مدیرعامل محترم و مشارکت کارکنان وضعیت خوبی داشت و کارهای مهمی انجام داده است و مقامات مهمی در بین شرکت های پالایش گاز کسب نموده است اهم فعالیت ها و مقامات کسب شده در سال 1395عبارتند از:

1. کسب مقام اول HSE  در بین پالایشگاه های گاز کشور

2.کسب مقام دوم در المپیادآتش نشانان شرکت ملی گاز ایران

3.رسیدن به ساعت کارکرد بدون حادثه ناتوان کننده بیش از 9000000 نفر ساعت

.4 تشکیل کمیته سلامت به منظور همگرا نمودن فعالیت های مرتبط با سلامت کارکنان با 5 کارگروه (بهداشت محیط و حرفه ای، تغذیه و رستوران ، معاینات دوره ای، آسیب های اجتماعی - فرهنگی، آموزش و ورزش )

5.تهیه و انتشار کتابچه MSDS به منظور افزایش آگاهی کارکنان درباره خطرات مواد شیمیایی

6.برگزاری 200 دوره آموزشی HSE

7.نیازسنجی آموزشی از دیدگاه HSE جهت کلیه مشاغل HSE

8 برگزاری 2 مانور جامع مدیریت بحران در شرکت.

9.اجرای برنامه جامع پایهمدیریت بحران در شرکت.

10 انتقال پسماندهای هیذ=دروکربونی به سایت های مجاز جهت امحاء و خنثی سازی با نظارت محیط زیست شهرستان جم.

11. نصب آنالیزر ONLINE جهت پایش هوای شهر جم در ورودی شهرک توحید.
   1396/5/16 09:42
  
تعداد بازدید :  595