آموزش اطفاء حریق وامداد ونجات در مدارس شهرستان جم
توسط آموزش  HSE شركت پالايش گازفجرجم صورت گرفت:
آموزش اطفاء حريق وامداد ونجات در مدارس شهرستان جم
آموزش  HSE شركت پالايش گازفجرجم در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي خود،دوره هاي آموزشي اطفاء حريق ،امداد ونجات و همچنين مانور آمادگي در زمان زلزله را در مدارس شهرستان جم برگزار مي كند.
نهادينه نمودن فرهنگ ايمني و آتش نشاني در بين دانش آموزان شهرستان نيز از ديگر اهداف برگزاري اين دوره ها بوده است.
تعدادي كتاب تحت عنوان" ايمني و بهداشت"،متناسب با مقاطع تحصيلي نيز هديه HSE شركت به دانش آموزان بوده است.
   1398/9/6 08:05
  
تعداد بازدید :  271