رئیس منابع انسانی شرکت پالایش گازفجرجم
آموزش تقویت کننده دانش عمومی و تخصصی کارکنان است
وي افزود: نزديك به 50 درصد از نيروي انساني غيرشركتي ما در رده سني بين 30 تا 40 سال هستند و اين طراوت و انرژي اين عزيزان در بخش هاي مختلف شركت منشاء خدمات زيادي بوده و خواهد بود.
رحيمي خاطرنشان كرد: منابع انساني شركت همواره به نيروهاي انساني خود توجه ويژه اي داشته است و به آموزش بعنوان تقويت كننده دانش عمومي و تخصصي آنها نگاه مي كند.
   1396/10/11 15:07
  
تعداد بازدید :  228