اهم فعالیت های امور کالا در سال 95
1) استقرار و استفاده از سامانه EP ( سامانه الكترونيك تأمين كالاي وزارت نفت ) از شهريور 95 
2)خريد 618 فقره تقاضا تا پايان سال 95
3 ) انبارگرداني اقلام موجودي انبار با رويكرد شمارش اقلام پرارزش و پرگردش كه نتيجه كاهش هزينه و زمان تا  3/1 سال هاي قبل را داشته و اين نحوه شمارش براي اولين بار در سطح شركت ملي گاز در اين شركت انجام شده است .
 4 ) انتقال 1388 قلم كالاي فاقد گردش با هدف كاهش هزينه هاي انبارداري و جلوگيري از خواب سرمايه به انبارهاي مازاد و اقدامات اوليه فروش براي برگشت سرمايه در سال 95
5 ) نظارت و كنترل در فرآيند فروش 42913 تن L.P.G از محصولات فرعي كه جهت تأمين منابع مالي و الزامات محيطي اين شركت از اهميت بسزايي برخوردار است .
   1396/4/10 11:25
  
تعداد بازدید :  582