بازدید مدیرعامل شرکت پالایش گازفجرجم از پروژه ها
مهندس نجفي و تني چند از سرپرستان شركت طي بازديد چند ساعته ،از نزديك روند فعاليت برخي پروژه ها و اقدامات مهم عملياتي در شركت پالايش گازفجرجم را دنبال كردند.
به گزارش روابط عمومي شركت پالايش گازفجرجم،مهندس نجفي در اين بازديد نسبت به تسريع در تكميل برخي ازاين پروژه ها تاكيد كرد.
وي در بين كاركنان بخش هاي مختلف عملياتي شركت  نيزحضور پيدا كرد و از نزديك در جريان روند عمليات مهم تعميرات اساسي قرار گرفت.
روزانه بخش مهمي از نيروي انساني شركت در گرماي سخت تابستان در واحدهاي شيرين سازي مشغول به كار هستند تا شاهدپايداري توليد در فصل زمستان باشيم.

گالری تصاویر بازدید مدیرعامل شرکت پالایش گازفجرجم از پروژه ها

 

   1398/4/30 15:22
  
تعداد بازدید :  545