بررسی طرح احداث ایستگاه تقویت فشار گازی کنگان
بررسي طرح احداث ايستگاه تقويت فشار گازي كنگان
مهندس نجفی مديرعامل شركت پالايش گازفجرجم و تعدادي از ديگر مديران و روساي واحدهاي فني طي نشستي با معاونت سرمایه گذاری و ارزیابی طرح های وزارت نفت ، نفت مناطق مركزي و منطقه نارو كنگان طرح احداث ايستگاه تقويت فشار گازي كنگان را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
در اين نشست همچنين سناريو هاي مختلف تامين خوراك پالايشگاه جم  مورد بررسي قرار گرفت و مديرعامل شركت به همراه مدير مهندسي و توسعه به جزييات اين سناريو ها پرداختند.
خوشبختانه با توجه به اصلاحات و اقدامات فني كه در بخش هاي مختلف پالايشگاه فجرجم انجام شده است اين شركت آماده دريافت گاز از حوزه هاي مختلف مي باشد.
   1397/7/3 14:08
  
تعداد بازدید :  309