برنامه ریزی و اقدامات صورت پذیرفته در حوزه کمیته مدیریت بحران آب پالایشگاه
به گزارش روابط عمومي شركت پالايش گازفجرجم، مهندس عبدالصمد نجفي در نشست ماهيانه سرپرستان تاكيد كرد: منطقه يكي از خشكسال ترين سالهاي عمر خود را طي مي كند و همه ما نسبت به رعايت الگوهاي مصرف آب و صرفه جويي هاي مداوم مكلف هستيم.
وي افزود: تاكنون بازنگري متعددي در زمينه نحوه برداشت، توزیع و مصرف آب خام و آب آشاميدني در پالایشگاه صورت گرفته است كه شاهد اثر بخشي 50 درصدي در اين زمينه هستيم.
   1396/11/3 15:14
  
تعداد بازدید :  250