برگزاری خودارزیابی تعالی سازمانی در شرکت پالایش گازفجرجم
اين خودارزیابی  با هدف بازنگری جامع و منظم از فعالیت‌ها و عملکرد یک سازمان با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM می باشد و اكنون در شركت پالايش گازفجرجم در حال انجام است.
به گزارش روابط عمومي شركت پالايش گازفجرجم، اين خودارزيابي  با حضور يك نفر از سرارزيابان ملي خارج از شركت وبا همراهي ارزيابان داخلي شركت آغاز شده است و اين شركت را از منظر معيارهاي 9 گانه مدل تعالي سازماني مورد ارزيابي قرار مي دهند.
در خودارزیابی نقاط قوت و فرصت های بهبود بصورت نظامند توسط پرسنل آموزش دیده  مشخص می نماید و در فرآیند خود ارزیابی EFQM ، سازمان تصویر خود را مشاهده می نماید.
گفتني است شركت پالايش گازفجرجم در سال گذشته موفق به دريافت تقدير نامه 4 ستاره در ارزيابي شركت ملي گاز ايران شد و در سال جاري انتظار مي رود گامي بلندتر در اين راستا بردارد.
مدل تعالي سازماني از طريق معيارهاي رهبري ،استراتژي ،كاركنان،شركت ها و منابع و فرايندها ،محصولات ونتايج مربوطه عملكرد سازمان را مورد ارزيابي قرار مي دهد و درنهایت به تشخیص نقاط قوت و قابل بهبود و ارائه راه حل هایی برای رفع نارسا یی ها منجر گردید .
   1397/8/23 18:07
  
تعداد بازدید :  205