برگزاری دومین جشنواره پیشنهاد در شرکت پالایش گازفجرجم
رئيس نظام همياري و مشاركت شركت پالايش گازفجرجم گفت: به طور کلی ايجاد زمینه اي پويا وفعال در محل  کار كاركنان ، ارتقای بهره وری سازمان، بهبود سازی، و تامین رضایت کارکنان از اهداف اين جشنواره است.
وي افزود: تقويت حس مسئوليت و ايجاد انگيزه در بكارگيري نيروي ابداع و ابتكار كاركنان در نظام همياري و مشاركت به خوبي خود را نشان مي دهد.
پولاديان تجربه برگزاري جشنواره هاي پيشنهاد در شركت پالايش گازفجرجم را بسيار مفيد ارزيابي كرد و تصريح كرد: گزارشات ، نمودارها  وپايش هاي مختلفي كه در سیستم نظام همياري و مشاركت شركت وجود دارد نشان دهنده اهتمام كاركنان به اين موضوع است .
   1396/10/11 15:23
  
تعداد بازدید :  249