برگزاری دومین نشست کمیته مسئولیت های اجتماعی در شرکت پالایش گازفجرجم
برگزاري دومين نشست كميته مسئوليت هاي اجتماعي در شركت پالايش گازفجرجم
در اين نشست كه با حضور تمامي اعضا در ساختمان مركزي شركت تشكيل شد پيرامون موارد مختلف بحث و تبادل نظر شد.
به گزارش روابط عمومي شركت پالايش گازفجرجم ، بررسي گزارش هاي پايداري ارائه شده به وزارت نفت از جمله موضوعات مطرح شده در اين نشست بود.
اعضاء اين كميته همچنين پيرامون بررسي روند پاسخگويي به درخواست هاي محيط پيرامون در حوزه هاي حمل و نقل نيز گفتگو كردند .
گفتني است شركت پالايش گاز فجر جم بر اساس اهتمام به مسئوليت هاي اجتماعي خود ، در طول سال كمك هاي گسترده اي در حوزه هاي حمل و نقل  به محيط پيرامون دارد.
   1397/12/2 07:45
  
تعداد بازدید :  113