برگزاری ممیزی داخلی سیستم های مدیریت در شرکت پالایش گاز فجر جم

ممیزی داخلی سیستم های مدیریت در شرکت پالایش گاز فجرجم با حضور جمعي از مديران و كاركنان در محل سالن كنفرانس برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي شركت پالايش گازفجرجم، در این ممیزی سیستم های استاندارد مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ ، مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ ، مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ۱۸۰۰۱ مدیریت آموزش ایزو ۱۰۰۱۵ در فرایند ممیزی داخلی با حضور ۱۶ نفر از ممیزان داخلی شرکت مورد ممیزی قرار گرفتند.
مهندس نجفي مدیرعامل شرکت پالایش گاز فجر جم نيز در جلسه اختتامیه ممیزی داخلی با تأکید بر اهمیت نگهداشت و ارتقاء سیستم های مذکور بر همراهی همه مدیران و کارکنان در این حوزه تاکید کرد.
   1397/10/16 10:19
  
تعداد بازدید :  190