برگزاری نشست تخصصی بازرسان فنی شرکت ملی گاز ایران در پالایشگاه فجرجم
شركت پالايش گازفجرجم ، ميزبان سومين نشست بازرسان فني برق و ابزار دقيق شركت ملي گاز ايران بود و افراد شركت كننده در حوزه هاي تخصصي خود بحث و تبادل نظر كردند.
به گزارش روابط عمومي شركت پالايش گازفجرجم،مهندس زردويان رئيس بازرسي و كنترل فني شركت ملي گاز نيز در اين نشست حضور داشت و شركت كنندگان با مهندس نجفي مديرعامل شركت نيز ديدار داشتند.
اين دوره آموزشي مبتني بر استانداردهاي معتبر برگزار گرديد و آموزش ابزار دقيق پيشرفته و بازديد از تاسيسات شركت پالايش گازفجرجم از ديگر برنامه هاي اين گروه بود.
معرفي انواع سيستم هاي اتوماسيون صنعتي و معرفي تجهيزات اندازه گيري فشار،دما،سطح  وجريان نيز در اين دوره آموزشي تشريح شد و گزارشي نيز از نتايج نشست هاي قبلي ارائه گرديد.

   1397/2/29 17:25
  
تعداد بازدید :  366