برگزاری نشست تولید در شرکت پالایش گازفجرجم
به گزارش روابط عمومي شركت پالايش گازفجرجم، مهندس فرهنگ در اين ابتداي اين نشست ،مروري بر جلسه هفته گذشته هيات مديره شركت و تشريح پتانسيل ها و ظرفيت هاي داخلي پالايشگاه در حوزه هاي مختلف داشت.
وي با تاكيد بر برنامه ريزي دقيق و بدون تاخيرتعميرات اساسي سال آينده شركت و لزوم توجه جدي به الزامات HSE و تقويت كارآيي  بيشتر در مقوله ايمني گفت: انشالله با برنامه ريزي بهتر به استقبال تعميرات اساسي خواهيم رفت.
مديرعامل شركت پالايش گازفجرجم ادامه داد:  تجديد حيات اين شركت با تعريف منابع خوراكي جديد و پيگيري هاي مستمر در اين زمينه توسط هيات مديره پالايشگاه از اقدامات مهمي است كه در دستور كار قرار دارد.
وي رسيدگي سريع و روان به درخواست هاي كاركناني كه تقاضاي بازنشستگي زودتر از موعد دارندو اهميت پروژه جانشين پروري در پالايشگاه و آغاز اين پروژه توسط مشاور و منابع انساني را از ديگر اقدامات مهم شركت پالايش گازفجرجم دانست.
مهندس فرهنگ در ادامه نشست هفتگي توليد همچنين با اشاره به آغاز برنامه جديد پايش فرايندي واحدهاي مختلف شركت در اسفند ماه ، بر ارائه گزارش مستقيم سرپرستان طبق استانداردهاي گفته شده تاكيد كرد.
   1396/11/30 15:24
  
تعداد بازدید :  127