برگزاری نشست پایگاه مقاومت بسیج حضرت ولیعصر(عج) با مدیرعامل
اعضاء پايگاه مقاومت بسيج حضرت وليعصر(عج)،پايگاه توحيد برادران و خواهران شهرك توحيد ومسئول دارالقران طي نشستي  با مديرعامل شركت پالايش گازفجرجم ، پيرامون موضوعات مختلف فرهنگي بحت و تبادل نظر كردند.
به گزارش روابط عمومي شركت پالايش گازفجرجم،اجراي برنامه هاي فرهنگي و ديني همواره يكي از اولويت هاي پايگاه مقاومت بسيج است كه جزييات اجراي اين برنامه ها و هزينه هاي آن در اين نشست مورد بحث كارشناسي قرار گرفت.
مهندس عبدالصمد نجفي مديرعامل شركت در اين نشست براهميت  جايگاه فرهنگ بسيج در سازمان تاكيد وخاطرنشان كرد:در شرايط كنوني مديريت بيشتر هزينه ها  و بهره وري كيفي تر از داشته ها مهم ترين هنر مسولان است.
وي همچنين خواستار تشكيل كارگروهي به منظور  نياز سنجي برنامه هاي فرهنگي مختلف در سطح شركت پالايش گازفجرجم و مجموعه شهرك هاي مسكوني شد.
   1397/10/19 16:11
  
تعداد بازدید :  206