برگزاری کارگاه آموزشی کنترل استرس های ناشی از کار در شرکت پالایش گاز فجرجم

به گزارش روابط عمومي شركت پالايش گازفجرجم، این دوره آموزشی با حضور تعدادی ازكاركنان در اتاق کنترل واحد آب و بخار شرکت برگزار گردید.

مدیریت استرس های شغلی ،اثرات نامطلوب شرایط محیطی ،استرسهای شغلی و خشنودی شغلی از اهم مطالب مطرح شده در این دوره بوده است.
این دوره ها توسط مسلم‌منصوری کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی از مرکز سلامت کار پالایش گاز فجر جم  برگزار گردید.
   1398/5/30 17:37
  
تعداد بازدید :  164