برگزاری یک دوره آموزش حفاظتی در شرکت پالایش گازفجرجم
يك دوره آموزش حفاظتي با عنوان امنيت در شبكه هاي اجتماعي ويژه نيروهاي حراست  وشاغلين مشاغل حساس در محل سالن كنفرانس شركت پالايش گازفجرجم برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومي شركت پالايش گازفجرجم،استفاده درست از ابزارهاي الكترونيكي با تاكيد بر سلامت فردي ، يكي از اهداف اين دوره عنوان شده است.
آسيب هاي احتمالي متاثر از استفاده نادرست از شبكه هاي اجتماعي و راههاي مراقبت از فرزندان در مواجه با اين نوع شبكه ها از ديگر موارد مطرح شده در اين دوره يك روزه بوده است.

   1397/10/19 16:04
  
تعداد بازدید :  248