بهره برداری از دو نمازخانه جدید در شرکت پالایش گازفجرجم
فضاي اين دو نمازخانه بيش از 100 متر مربع ميباشد و بخش مهمي از كاركنان كه در اداره كالا مشغول به كار هستند و يا در كمپ فجرو يا گندمزاراستراحت مي كنند براي برنامه هاي ديني و فرهنگي مي توانند از اين دو مكان استفاده كنند.
نمازخانه هاي موجود در اتاق کنترل مرکزی پالایش واتاق کنترل آب وبرق وبخار وهمچنین نمازخانه واحدگلایکول نيزبازسازی شده اند.
براساس مصوبه شوراي اقامه نمازشرکت بایستی یک نمازخانه جدید ساخته و5 نمازخانه بازسازی میشدند که طی یك پیمان متوسط این کارتوسط اداره مستغلات انجام پذیرفت.
واحدهاي خدمات رفاهي و روابط عمومي شركت نيز در تجهيز و انجام اقدامات فرهنگي اين نمازخانه ها اقدامات مختلفي انجام و يا در دستور كار دارند.
   1396/11/30 15:30
  
تعداد بازدید :  141