توزیع بن کارت های الکترونیکی کتاب به کارکنان
به گزارش روابط عمومي شركت پالايش گازفجرجم، جمالي افزود: هر ساله نمايشگاه كتاب در محل شركت برگزار مي گرديد كه در سال جاري با توجه به نظر سنجي هاي صورت گرفته و اتفاق نظر اعضاء شوراي فرهنگي "بن كارت هاي الكترونيك" تهيه و در اختيار كاركنان قرار خواهد گرفت.
وي اظهار داشت: بن كارت هاي مورد نظر تنها در فروشگاههاي كتاب و محصولات فرهنگي كه با وزارتخانه فرهنگ وارشاد اسلامي در ارتباط هستند قابل استفاده مي باشد.
رئيس روابط عمومي شركت پالايش گازفجرجم اظهار اميدواري كرد:اين اقدام گامي در راستاي حمايت از فرهنگ كتاب خواني در ميان كاركنان شود و رضايتمندي انها را بدنبال داشته باشد.
وي ادامه داد: مبلغ هر بن كارت 200 هزار تومان مي باشد و يك هزار و 71 نفر از كاركنان را پوشش خواهد داد.
 
   1396/6/22 07:45
  
تعداد بازدید :  270