مدیرعامل شرکت پالایش گازفجرجم
تولید پالایشگاه فجرجم برابر با ظرفیت اسمی
توليد پالايشگاه فجرجم برابر با ظرفيت اسميمديرعامل شركت پالايش گازفجرجم روز گذشته در جمع كاركنان و روساي واحد تعميرات شركت با اشاره به اهميت توليد گاز در نيمسال دوم سال جاري گفت: اكنون توليد پالايشگاه فجرجم برابر با ظرفيت اسمي آن است.

به گزارش روابط عمومي شركت پالايش گازفجرجم،مهندس نجفي تصريح كرد: در حال حاضر ميزان توليد گاز اين شركت در حدود 80 ميليون متر مكعب در روز است كه اين ميزان برابر با ظرفيت اسمي پالايشگاه مي باشد.
وي افزود: اين ميزان توليد ، 12 درصد كل توليد گاز كشور است و نشان مي دهد همچنان پالايشگاه فجرجم پويا وفعال است و در سبد انرژي كشور نقشي تعيين كننده اي دارد.
مديرعامل شركت پالايش گازفجرجم ادامه داد: اين شركت موازي با توليدي كه دارد براي افزايش خوراك خود نيز برنامه دارد و انشالله راههايي كه براي اين امر در نظر گرفته شده است منتج به نتيجه ي مطلوب خواهد شد.
وي افراد شاغل دراداره تعيرات شركت پالايش گازفجرجم را كاردان ، سخت كوش و عملياتي دانست و اظهار داشت: نقش اين كاركنان در تامين انرژي كشور بسيار حايز اهميت است.نجفي گفت: ما شاهد فرا رسيدن سرماي زود هنگام در كشور هستيم و پالايشگاه جم با تلاش مضاعف مجموعه نيروهاي انساني ،تمام تلاش خود را در راستاي توليد گاز حداكثري و گرم نگه داشتن منازل هم وطنان خواهد كرد.
 
 
 
   1397/9/8 15:44
  
تعداد بازدید :  173