حضور مدیرعامل در ایستگاه ارائه پیشنهاد نظام همیاری و مشارکت


مهندس نجفي مديرعامل شركت پالايش گازفجرجم به همراه جمعي از مديران و سرپرستان بخش هاي مختلف شركت ، با حضور در ايستگاه ارائه پيشنهاد نظام همياري و مشاركت ، بر اهميت اين ايستگاه جهت تقويت مشاركت گروهي كاركنان تاكيد كرد.

به گزارش روابط عمومي شركت پالايش گازفجرجم،وي ضمن ارائه پيشنهاد در اين ايستگاه خواستار مشاركت بيشتر كاركنان در ارائه پيشنهاد شد.
ايستگاه ارائه پيشنهاد نظام همياري و مشاركت به مدت 10 روز كاري درب ورودي تاسيسات فعال مي باشد و تا كنون بيش از يك هزار پيشنهاد به اين ايستگاه رسيده است.
مشاركت كميته ها و كاركنان در اين ايستگاه بسيار قابل توجه بوده  و حتي برخي نشست هاي تخصصي كميته ها نيز در همين مكان برگزار شده است.
فعاليت اين ايستگاه كه با هدف جلب وسيع تر پيشنهاد كاركنان در حوزه هاي مختلف راه اندازي شده است يكماه به طول خواهد انجاميد و انتظار مي رود پيشنهاده هاي واصله به سه برابر افزايش يابد.


 
   1398/8/29 10:09
  
تعداد بازدید :  236