حمل و نقل شرکت در مسیر ماموریت های اصلی سازمان عملکردی بسیار تعیین کننده دارد
وي افزود: واحد حمل و نقل و رانندگان آن  امين ترين بخش سازمان محسوب ميشوند و ما دارايي هاي انساني، اجتماعي و فيزيكي شركت را كه بسيار گرانبها هستند به آنها سپرده ايم.
مهندس فرهنگ ادامه داد: حمل و نقل جايگاه مهمي در رسيدن به چشم انداز شركت در سال 1404 دارد و ما انشالله  تا آن زمان مصمم شديم كه در ميان كليه شركت هاي پالايش گاز، پايدارترين، ايمن ترين، پاك ترين و اقتصادي ترين پالايشگاه گاز كشور باشيم.
4 ميليون و 200 هزار كيلومتر رانندگي بدون حادثه در شركت پالايش گازفجرجم
سيد احمد خادميان نيز در اين مراسم اظهار داشت: با اتكال به خداوند متعال و تلاش مجموعه نيروي انساني اين واحد تا كنون 4 ميليون و 200 هزار كيلومتر رانندگي بدون حادثه در شركت پالايش گازفجرجم ثبت شده است.
وي افزود: ماشين هاي سنگين شركت با تلاش شبانه روزي كاركنان حمل و نقل خدمت بسيار بزرگي به تعميرات اساسي داشته اند و همين تجهيزات در ماموريت هاي متعددي در حوزه هاي مسئوليت هاي اجتماعي نيز فعال بودند.
رئيس واحد حمل و نقل شركت پالايش گازفجرجم ادامه داد: اين شركت در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي خود خدمات گسترده اي به سازمان ها و نهادهاي برون سازماني ارايه مي دهد
وي افزود: در اين راستا 78 روز از يك سال گذشته اتوبوس و ميني بوس به نهادها و ادارت منطقه كمك كرده ايم
خادميان گفت: همچنين  64 روز نيز ماشين آلات سنگين ، كاميون و همچنين خاور و تانكر آب ، لودر، و گريدرپالايشگاه در يك سال گذشته به منطقه خدمات داده اند.
   1396/10/2 11:59
  
تعداد بازدید :  332