مناقصه خرید و نصب و راه اندازی فیبر نوری و تجهیزات سیستم اسکادای نیروگاه تشان تا پست 132 کیلوولت پالایشگاه (1398/7/17)
دریافت فایل