رئیس واحد برنامه ریزی و روش های تعمیراتی شرکت پالایش گازفجرجم:
درتعطیلات نوروز فعالیت های تعمیراتی گسترده ای انجام دادیم
رئيس واحد برنامه ريزي و روش هاي تعميراتي شركت پالايش گازفجرجم:
درتعطيلات نوروز فعاليت هاي تعميراتي گسترده اي انجام داديم
محمد سعيد ناصر معدلي گفت: عليرغم تعطيلات نوروز، واحد هاي مختلف اداره تعميرات شركت در جهت توليد ايمن و پايدار فعاليتهاي تعميراتي گسترده اي داشتند.
رفع نشتي از فلنج ولو  ورودي گاز و رفع نشتي از گلند پمپ ها و انجام اقداماتي در جهت بارگيري ايمن LPG از جمله اين فعاليت هاي بوده است.
تعمير و تست تعدادي از شيرهاي دستي و اطمينان ؛ تراشكاري و ساخت تعدادي كانكشن بارگيري پروپان  نيز در همين مدت انجام گرفت.
تعمير و راه اندازي پمپ آب كمپرسورها و جوشكاري هاي متعدد در پايانه صادراتي شركت در بندرسيراف و دهها موارد ديگر نيز از جمله اقدامات اداره تعميرات در تعطيلات نوروز بوده است.
 
در تعطيلات نوروز صورت گرفت:
بازديد بيش از 200 نفر از خانواده هاي كاركنان از شركت پالايش گازفجرجم
بازديد نوروزي خانواده هاي كاركنان ، طبق سنت هر ساله انجام ميشود و افراد از نزديك با محل كار همسران خود آشنا ميشوند.
خانواده هاي كاركنان به همراه همسران خود در اين بازديد از واحدهاي ايمني،آتش نشاني،اتاق كنترل و تاسيسات شركت ديدن كردند.

زمستان گذشته شركت پالايش گازفجرجم با فراورش ميزان قابل توجهي گاز، نقش مهمي در سبد انرژي كشورداشته است و سالانه بازديد هاي مختلفي از اين شركت بعمل آيد.
   1397/1/15 17:29
  
تعداد بازدید :  61