دستاوردهای شرکت پالایش گازفجرجم در چهاردهمین همایش و هشتمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها
دریافت تندیس برنزین برای سازمان های برتر کشوری
-دبیر برتر کشوری مهندس امین اله منصوری از شرکت پالایش گاز فجر جم
- پیشنهاد دهنده برتر کشوری آقای مصطفی هوشمند از شرکت پالایش گاز فجر جم
 مقالات برتر با عنوان " برررسی تاثیر عوامل انگیزشی، سبک رهبری و رویکرد کارکنان بر نظام همیاری و مشارکت در شرکت پالایش گاز فجر جم" با نویسندگی آقایان حمیدرضا اسلام نژاد، ابراهیم مظاهری، محمد هادی صفائی و امین اله منصوری و ثبت این مقاله در سامانه ISC
چاپ مقاله "مطالعه ی تاثیر نظام پیشنهادها در اجرای کاملتر مفهوم مشارکت اجتماعی سازمان " با نویسندگی مهندس علیرضا حجی ملایری و ثبت در سامانه ISC
 چاپ مقاله"بررسی علل عدم مشارکت کارکنان در ارائه پیشنهاد در نظام همیاری و مشارکت در شرکت پالایش گاز فجر جم" با نویسندگی آقایان حمیدرضا اسلام نژاد، امین اله منصوری آرخلو، یوسف پولادیان و ثبت در سامانه ISC
چاپ مقاله "تأثیر عوامل مدیریتی، فرهنگ‌سازی و ترکیب نیروی انسانی بر نظام همیاری و مشارکت در شرکت پالایش گاز فجر جم" با نویسندگی آقایان حمیدرضا اسلام نژاد و سینا قدرتی و ثبت در سامانه ISC

روابط عمومی این موفقیت مهم را به مدیر عامل محترم و مجموعه کارکنان تبریک میگوید
   1396/11/11 07:14
  
تعداد بازدید :  192