دوره آموزشی تببین ضرورت های HSE در شرکت پالایش گازفجرجم برگزار شد
دراين دوره اموزشي كه توسط واحد آموزش اداره HSE برنامه ريزي شده بود جمعي از مديران و سرپرستان واحدهاي مختلف شركت حضور داشتند.
دكتر سعيد گيوه چي دانشيار مديريت بحران و HSE دانشگاه تهران در اين دوره آموزشي به تشريح مفاهيم خطر در صنعت گاز كشور پرداخت.

وي با اشاره به آمار روزانه حوادث دركشور و همچنين تلفات جاني  حوادث ناشي از كار و بيماريهاي شغلي ، سرمايه گذاري تمامي سازمان ها در مقوله هاي آموزش ايمني و تامين تجهيزات حفاظت فردي را يك ضرورت دانست.
در اين دوره اموزشي همچنين تعاريف حوادث ناشي از كار ، فرهنگ ايمني و انواع آن در سازمان ها و همچنين سطوح بلوغ فرهنگ ايمني در هر سازمان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
 
گفتني است هم زمان  دوره آموزشی ایمنی حریق و انفجارنيز با حضور جمعی از کارکنان پالایشگاه فجرجم  در مركز شهيد بهشتي برگزار شد.

در این دوره آموزشی تعاریف اولیه /نقطه فلش / اشتعال پذیری و انفجار پذیری درصنعت گاز تشریح شد و رفتارشناسی انفجارپودری و دمای خوداشتغالی نیز از دیگر موارد مطرح شده در این دوره آموزشی بوده است
اين دوره نيز به مدت دو روز و با هدف بهره وری بیشتر در محیط کار توسط واحد آموزش شركت برنامه ریزی شده است
   1398/2/6 15:38
  
تعداد بازدید :  421