دیدار جمعی ازکارکنان شرکت پالایش گازفجرجم از معلولین مجتمع کلید بهشت

جمعي ازكاركنان شركت پالايش گازفجرجم در آغازين روزفصل زمستان با معلولين مجتمع كليد بهشت ديدار كردند.

به گزارش روابط عمومي شركت پالايش گازفجرجم،مجتمع معلولین کلید بهشت واقع درشهرستان کنگان برای نگهداری افراد معلول جسمی ، ذهنی ايجاد شده است و هرساله مورد توجه مالي و معنوي برخي از كاركنان شركت پالايش گازفجرجم قرار دارد.
این مرکز یک موسسه غیردولتی است که کار نگهداری و مراقبت از 140 معلول از سراسر استان را برعهده دارد و با هزينه هاي شخصي و همچنين در بخش هايي از اعتبارات دولتي از سوی سازمان بهزیستی و بخش دیگر توسط خانواده ها  اداره ميشود.
رئيس هيات امناء صندوق مجتمع معلولين بچه هاي بهشت ضمن تشكر و قدرداني از كاركنان شركت پالايش گازفجرجم ابراز اميدواري كرد: مشكلات اين مركز به حداقل برسد و شاهد حمايت هاي بيشتري از سوي خيرين و مردم منطقه از اين مركز باشيم.
وي ادامه داد: در حال حاضر اين مركز به دليل وجود مشكلات مالي ،تنها از نيمي از ظرفيت هاي خود جهت نگهداري و توانبخشي معلولين استفاده مي كند كه انتظار مي رود با همدلي مردم و كاركنان شركت هاي مستقر در منطقه، در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي فردي و سازماني ،اين مركز بتواند از همه ظرفيت هاي خود استفاده كند.

   1397/10/2 19:23
  
تعداد بازدید :  229