مسئول ایمنی و آتش نشانی شرکت تاکید کرد
رعایت مسائل ایمنی در سرلوحه برنامه تولید گاز در شرکت قرار دارد
وي افزود: انشالله زمستان جاري را نيز با ايمني بالا سهم خود را در سبد انرژي كشور حفظ خواهيم كرد و بدون هر گونه حادثه اي، گاز را به منازل هم ميهنان خود خواهيم رسانيد.
   1396/10/11 15:04
  
تعداد بازدید :  214