ظرفیت های سازمان ما مورد توجه گروه ارزیابی قرار گرفت
به گزارش روابط عمومي شركت پالايش گازفجرجم، مهندس فرهنگ اضافه كرد: سازمان فرايند ارزيابي خوبي در هفته گذشته پشت سر گذاشت و كار تيمي ما به خوبي نمود پيدا كرد.
وي افزود: فارغ از نتيجه و امتيازي كه به زودي از طرف ارزيابان اعلام ميشود، يادگيري و انتقال دانش مستمر دراين شركت در حال جاري شدن است.
مديرعامل شركت پالايش گازفجرجم ادامه داد: پالايشگاه جم اكنون در مسيري قرار دارد كه خود مي تواند ارزياب تربيت و به شركت ملي گاز معرفي كند.
وي تصريح كرد: در ارزيابي انجام شده توسط ارزيابان، فرايند محوري در پالايشگاه بعنوان نقطه قوت سازمان اعلام شده است.
 
   1396/10/2 12:04
  
تعداد بازدید :  263