با حکم مهندس فرهنگ:
مشاور مدیرعامل در حوزه مسئولیت های اجتماعی وارتباط با محیط پیرامونی تعیین شد
به گزارش روابط عمومي شركت پالايش گازفجرجم،حكم صادر شده به شرح ذيل مي باشد:
بسمه تعالي
برادر ارجمند جناب آقاي ابراهيم حسين آبادي
نظر به شايستگي و تجارب قبلي به عنوان مشاور مديرعامل در حوزه مسووليت هاي اجتماعي و ارتباط با محيط پيراموني شركت منصوب مي گرديد. اميد است با سرلوحه قرار دادن موارد زير در انجام وظايف محوله بيش از پيش موفق باشيد؛
  1. برقراري ارتباط موثر با ذينفعان بيروني در راستاي سند چشم انداز تحول فرهنگي – اجتماعي سازمان
  2. پيگيري تحقق برنامه هاي بهبود در راستاي استراتژي فرهنگي – اجتماعي
  3. پيگيري اجراي فازهاي تكميلي پروژه مطالعات تحول فرهنگي – اجتماعي تا رسيدن به وضعيت مطلوب
 
فرصت را مغتنم شمرده و از خدمات و مساعي ارزشمند همكار محترم جناب آقاي مهندس جلوه بدليل ايفاي موثر مسووليت هاي ياد شده قدرداني مي نمايم.
 
 
                                                                                     هادي هاشم زاده فرهنگ
                                                                                    مديرعامل
 
گفتني است ابراهيم حسين آبادي كارشناس روابط عمومي مي باشد و قبل از اين نيز سالها بعنوان رئيس حراست شركت پالايش گازفجرجم ، منشاء خدمات ارزنده اي براي سازمان بوده است.
   1396/10/12 14:20
  
تعداد بازدید :  313