موفقیت شرکت در جشنواره ملی نظام پیشنهادات، تثبیت سکوی حرکتی سازمان محسوب میشود
به گزارش روابط عمومي شركت پالايش گازفجرجم فرهنگ ادامه داد: اين موضوع نشان داد كه شركت پالايش گازفجرجم در ذات و نهاد خود داراي قابليت ها و ظرفيت هاي بزرگي است و من اين موفقيت را به عموم كاركنان و رئيس ، دبير و اعضاي نظام همياري و مشاركت پالايشگاه تبريك مي گويم.
مهندس فرهنگ تصريح كرد: ما اكنون دبير برتر كشوري در جمع كاركنان خود داريم كه اين مهم تا كنون سابقه نداشته است وبدون شك در آينده شاهد تحولاتي مهم تري در اين بخش خواهيم بود.
تاكيد بر اجراي تعميرات اساسي "برنامه محور" در سال جديد
مديرعامل شركت پالايش گازفجرجم در نشست هفتگي توليد با اشاره به اهميت پروژه تعميرات اساسي ، بار ديگربر لزوم "تدوين دقيق و برنامه محور " بودن اين پروژه  قبل از آغاز تعميرات اساسي در سال جديد تاكيد كرد.
وي تعميرات اساسي هر ساله شركت پالايش گازفجرجم را داراي شاخص هايي همراه با كيفيت بالا، مديريت حجم بالاي كاري ورعايت الزامات  ايمني دانست و تصريح كرد: برنامه محوري نيز از شاخص هاي مهم ديگري است كه مي بايست در سال جديد با دقت بيشتري دنبال شود.
مهندس فرهنگ ادامه داد: انشالله با برنامه ريزي جدي به استقبال تعميرات اساسي سال جديد خواهيم رفت ودر مدت زمان باقيمانده تا پايان سال ، تمامي واحدهاي مرتبط داده هاي خود را به واحد برنامه ريزي شركت انتقال دهند.
   1396/11/24 14:58
  
تعداد بازدید :  139