موفقیت شرکت را با رویکردهای تعالی سازمانی تضمین کنیم
موفقيت شركت را با رويكردهاي تعالی سازماني تضمين كنيم
ششمين يادداشت مهندس نجفي مديرعامل شركت پالايش گازفجرجم
بسمه تعالي
همكاران عزيز و ارجمند؛ استحضار داريد كه سازمان هاي پيشرو از مدلي براي بهبود روزافزون عملكرد خود و دستيابي به نتايج برجسته استفاده مي نمايند كه مدل EFQM يكي از برجسته ترين اين مدل هاست.
شايد به بياني ساده تر بايد اين گونه مدل تعالي سازماني را بیان نمود؛
  • سازماني نمي تواند متعالي باشد، اگر به دنبال ارزش افزايي براي مشتريان نباشد.
  • سازماني نمي تواند متعالي باشد، اگر به دنبال خلق آينده اي پايدار نباشد.
  • سازماني نمي تواند متعالي باشد، اگر به دنبال توسعه قابليت هاي سازماني نباشد.
  • سازماني نمي تواند متعالي باشد، اگر به دنبال به خدمت گرفتن خلاقيت و نوآوري نباشد.
  • سازماني نمي تواند متعالي باشد، اگر به دنبال مديريت با چابكي نباشد.
  • سازماني نمي تواند متعالي باشد، اگر به دنبال موفقيت از طريق استعداد كاركنان نباشد.
  • سازماني نمي تواند متعالي باشد، اگر به دنبال رهبري با دورانديشي، الهام بخشي و درستي نباشد.
  • سازماني نمي تواند متعالي باشد، اگر به دنبال پايدارسازي نتايج برجسته نباشد.
در همين راستا بر آن شديم تا با مرور اقدامات انجام شده و ايجاد ساز و كارهاي اصلاح و بهبود، يادگيري و خلاقيت در حوزه هاي مختلف عملكردي از جمله رويكردهاي رهبري، تدوين استراتژي، رويكردهاي حوزه كاركنان، بررسي و ارزيابي شراكت ها و منابع و فرايندهاي سازماني و محصولات، دستيابي خود به اهداف عاليه سازماني را تضمين نماييم.
بي شك دستيابي به نتايج برجسته و پايداري در آنها مرهون تلاش همه جانبه همه مسئولين و كاركنان در ابعاد مختلف مدل تعالي سازماني مي باشد و در اين راستا دست يكايك شما عزيزان را خواهم فشرد.
 
 
                                                                                                                                  عبدالصمد نجفي / آبان ماه 97
   1397/8/23 08:06
  
تعداد بازدید :  206