میزبانی شرکت پالایش گاز فجر جم در سومین دوره جایزه سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز


این ارزیابی  به مدت سه روز و از 23 دي ماه جاري آغاز ميشود وعملكرد بخش هاي مختلف شركت پالايش گازفجرجم مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

شرکت پالایش گاز فجر جم می کوشد به عنوان یکی از شرکت های رهسپار تعالی با اتخاد رویکردهای نظام مند و یکپارچه پایدارسازی نتایج برجسته را رقم زند.
   1398/10/22 14:44
  
تعداد بازدید :  191