نشست شورای اداری شهرستان در شرکت پالایش گازفجرجم
مهندس نجفي مديرعامل شركت درابتداي اين نشست ضمن گراميداشت اعياد شعبانه و روز كارگر ،به تشريح فعاليت ها ، پروژه ها و برنامه هاي پالايشگاه جم پرداخت.
وي كمبود خوراك پالايشگاه و بحران آب را جدي ترين دغدغه خود دانست واظهار داشت: اقدامات مهمي در راستاي رفع اين دو چالش مهم تا كنون پيگيري و در دست اقدام است.
فرماندار شهرستان جم نيز در اين نشست، ضمن قدرداني از بينش و ديدگاه مديرعامل جديد شركت پالايش گازفجرجم گفت: انشالله با رويكرد جديدي كه شاهد هستيم انتظار مي رود اقدامات مهمي در توسعه شهرستان برداشته شود.

   1397/2/29 17:27
  
تعداد بازدید :  335