نشست صمیمی مهندس نجفی با بانوان شاغل در شرکت پالایش گازفجرجم
مديرعامل شركت پالايش گازفجرجم در اين نشست با تاكيد به اهميت فعاليت كاركنان در بخش هاي مختلف پالايشگاه؛ خاطرنشان كرد: بانوان همواره نقش مهمي در پيشبرد امور شركت داشته اند و مجموعه عملكرد آنها قابل دفاع است.
وي افزود: خوشبختانه از عملكرد بانوان شاغل در شركت رضايتمندي قابل قبولي وجود دارد و انتظار مي رود همچنان با انرژي و انگيزه بالا منشاء فعاليت هاي بيشتري باشند.
در اين ديدار از زحمات چندين ساله صديقه تابعيان ،مشاور مديرعامل در امور بانوان تقدير شد و اعضاء جديد كميته بانوان نيز تعيين شدند.
   1398/8/6 11:45
  
تعداد بازدید :  220