نشست معاونت توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز بامدیران و سرپرستان شرکت پالایش گازفجرجم
به گزارش روابط عمومي شركت پالايش گازفجرجم، توجه شركت پالايش گازفجرجم به مسئوليت هاي اجتماعي و اقدامات انجام شده در اين زمينه از ديگر محورهايي بود كه مهندس فرهنگ مديرعامل شركت در اين نشست به آن پرداخت.
رئيس منابع انساني شركت پالايش گازفجرجم نيز در اين نشست ضمن تشريح وضعيت نيروي انساني پالايشگاه اظهار داشت: در 10 سال آينده حدود 40 درصد نيروهاي رسمي شركت به افتخار بازنشستگي نايل ميشوند.
وي افزود: به دنبال اين ميزان خروج نيروها از پالايشگاه جم ، طرح جانشين پروري در سمت هاي بالاي سازمان و تعيين مسير شغلي (كارراهه) از برنامه هاي مهي است كه توسط منابع انساني در حال برنامه ريزي است .
احمدرحيمي حياتي همچنين پيگيري و ارتقاء نمودار سازماني سطوح مديريتي سازمان را از ديگر اقدامات واحد منابع انساني دانست و تصريح كرد: بدون شك اين اقدام در راستاي تقويت انگيزه كاركنان و مديران بسيار موثر خواهد بود.
   1396/7/16 15:24
  
تعداد بازدید :  481