نشست هماهنگی مراکز عملیاتی نار وکنگان با شرکت پالایش گازفجرجم
میزان گاز قابل برداشت، تولید شده و باقیمانده در حوزه هاي نار و كنگان از مهم ترين مواردي بود كه در اين نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در اين نشست همچنين چالش ها و محدودیت های مخزنی نار وكنگان نيزتوسط مديران اين مجموعه عملياتي تشريح شد و مقایسه تولید تکلیفی گاز و تولید واقعی گاز منطقه ناروکنگان نيز به صورت آماري ارايه گرديد.
 
   1398/2/28 11:58
  
تعداد بازدید :  646