واحد HSE شرکت پالایش گازفجرجم گزارشی از مهمترین فعالیت های نه ماهه واحد محیط زیست خود را اعلام کرد.
بر اساس اين گزارش واحد محيط زيست شركت، در راستاي اهتمام جدي به مقوله آب،خاك ،فضاي سبز و... برنامه هاي مختلفي را انجام و يا در دست اقدام دارد.
اين برنامه ها به شرح ذيل مي باشد:
1- نظارت بر كاهش و كنترل اثرات زيست محيطي در تعميرات اساسي واحدهاي فرايندي و مديريت صحيح مصرف منابع آب
2- تدوين گزارش ارزيابي ريسك هاي محيط زيستي ذخيره سازي، انتقال و بارگيري ميعانات گازي در بندر سيراف و HSE Plan در پايانه بندر سيراف
3- ارزيابي چرخه حيات پالايشگاه بر اساس استاندارد ISO14001 ويرايش 2015
4- نظارت بر عمليات لايروبي بسترهاي خشك كننده و تعمير بتن كف آنها جهت اطمينان از عدم نفوذ مايعات به درون خاك
5- نظارت بر پاكسازي پوندهاي خاكي محوطه مخازن پايانه سيراف و آماده سازي جهت كشت گياه در محل سابق پوندهاي تبخيري
6- درخواست و تهيه شرح كار ساخت جايگاه خشك كردن لجن هاي هيدروكربوري
7- تشكيل منظم جلسات كارگروه آب پالايشگاه جهت مديريت مناسب منابع آب و تهيه گزارش موازنه آب در پالايشگاه
8- بازديدهاي دوره اي از فضاي سبز پالايشگاه وتهيه گزارش علمي از وضعيت موجود فضاي سبز پالايشگاه
9- بررسي امكان استفاده از خروجي RO در بخش كشاورزي
10- بررسي ارزانترين روش تصفيه فاضلاب رستوران فجر
11- امكان سنجي ذخيره سازي آب باران در پالايشگاه
12- راهبري مديريت دانش در اداره HSE
13- بررسي وضعيت مصارف روغنهاي پلي كلرينه در پالايشگاه
14- پيگيري اتخاذ تمهيدات لازم جهت خروج و بازيافت كاغذهاي باطله از پالايشگاه
15- نظارت بر مديريت صحيح پسماندهاي عايق هاي حرارتي مستعمل
   1397/10/4 16:28
  
تعداد بازدید :  743