پالایشگاه فجرجم آماده تولید حداکثری در زمستان پیش رو میشود
تعميرات اساسي در شركت پالايش گازفجرجم رو به اتمام است و در حال حاضر عمليات  تعميراتي بسيار مهمي در بخش هاي مختلف شركت حال انجام است .
به گزارش روابط عمومي شركت پالايش گازفجرجم،ايمن سازي بخش هاي مهم و حساس پالايشگاه به هدف توليد پايدار در زمستان يكي از برنامه هايي است كه در دستور كار قرار گرفته است.
در اين مدت  تعمير و تعويض عايق سه نقطه از خط 48 اينچ ورودي سايت كنگان نيز انجام ميشود و اين عمليات  مهم نيز  در راستاي دريافت و توليد پايدار گاز در فصل زمستان يك ضرورت محسوب ميشود.
تعميرات عمومي شركت همچنين 240 متر مربع سند بلاست خط لوله 48 اينچ گاز ورودي كنگان نيز در دستور كار قرار دارد كه اين كار نيز جهت جلو گيري از پيشرفت خوردگي در خطوط لوله بسيار حايز اهميت است.
   1397/7/11 10:07
  
تعداد بازدید :  769