پایان تعمیرات اساسی دو واحد شیرین سازی در شرکت پالایش گازفجرجم
به گزارش روابط عمومي شركت پالايش گازفجرجم،عمليات تعميرات اساسي  كه از نيمه دوم فروردين ماه آغاز شده بود اكنون نزديك به 3 ماه است ادامه دارد و طبق برنامه زمانبندي شده اقدامات مهمي در حال انجام است.
اين شركت 8 واحد شيرين سازي دارد كه در سال جاري تنها 4 واحد ان نياز به تعميرات اساسي دارند و انتظار ميرود در مهرماه جاري كل تعميرات اساسي به پايان برسد.
عمليات تعميرات اساسي هر ساله و با هدف پايداري توليد در فصل زمستان انجام ميشود و يكي از مهم تريم پروژه هاي شركت پالايش گازفجرجم محسوب ميشود.
   1397/4/20 08:15
  
تعداد بازدید :  229