پیشرفت 80 درصدی تعمیرات اساسی اولین واحد شیرین سازی شرکت پالایش گازفجرجم

عمليات تعميرات اساسي اولين واحد شيرين سازي شركت پالايش گازفجرجم كه از فروردين ماه سال جاري آغاز شده بود با 80 درصد پيشرفت در حال انجام است و انتظار مي رود تا پايان اردي بهشت ماه به پايان برسد.

به گزارش روابط عمومي شركت پالايش گازفجرجم،اين شركت 8 واحد بزرگ شيرين سازي گاز دارد كه طبق برنامه زمانبندي شده 4 واحد آن به صورت كامل در بخش هاي مختلف سرمايشي و گرمايشي مورد تعميرات اساسي قرار مي گيرد.
تعميرات اساسي بخش هاي مختلف " سوپر هيتر ديگ بخار" از اقدامات شاخصي هست كه در پالايشگاه جم در حال انجام است واين كار كاملا توسط كارشناسان و ظرفيت هاي داخلي شركت انجام ميشود كه در شركت هاي پالايشي گاز امري نادر است.
عمليات تعميرات اساسي واحدهاي شيرين سازي با هدف استمرار توليد در زمستان انجام ميشود و اين پروژه در تمامي پالايشگاه هاي گازي كشور امري طبيعي و ضروري است.
گفتني است در حال حاضر 115 نفر نيروي اركان ثالث در تعميرات اساسي شركت پالايش گازفجرجم،مشغول به كار هستند و اين افراد با تجربه هاي فني و تخصصي خود نقش مهمي در اين عمليات بر عهده دارند.
تعميرات اساسي شركت پالايش گازفجرجم ،تا پايان مهرماه سال جاري ادامه خواهد داشت .
 
 
 
 
   1398/2/22 07:46
  
تعداد بازدید :  321