کارگران به پالایشگاه معنا داده اند و ما به آنها افتخار می کنیم
مديرعامل شركت پالايش گازفجرجم در جمع كارگران شركت و به مناسبت روز كارگر اظهار داشت: فلسفه وجودي شركت پالايش گازفجرجم با حضور تلاشگرانه ي كارگران معنا پيدا كرده است و ما به كارگران مان افتخار مي كنيم.
به گزارش روابط عمومي شركت پالايش گازفجرجم، مهندس عبدالصمد نجفي گفت: روز كارگر روز بزرگي در مناسبت هاي جهاني است و به دنبال پاسداشت تلاش كارگران نسبت به حق و حقوق شان در سراسر جهان ،همواره مورد ارج قرار گرفته است.
وي تاكيد كرد: ما تمامي تلاش خود را بكار خواهيم بست تا طبق قانون و مقررات  موجود به حقوق كارگران توجه داشته باشيم و هيچ گونه سهل انگاري در اين مسير پذيرفتني نيست.
در اين مراسم كه رئيس اداره كار و تامين اجتماعي شهرستان نيز حضور داشتند از بسياري از كارگران شركت به قيد قرعه تقدير شد.

   1397/2/29 17:12
  
تعداد بازدید :  340