کسب تندیس نقره ای در چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت توسط شرکت پالایش گازفجرجم
شرکت پالایش گاز فجرجم برای دومین بار موفق به دریافت تندیس نقره ای در چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت گردید.
 
به گزارش شرکت پالایش گاز فجرجم متن سپاس نامه به شرح زیر می باشد:
 
به نام خدا
 
جناب آقای مهندس عبدالصمد نجفی
 
مدیرعامل محترم شرکت پالایش گاز فجرجم
 
احتراما، اهتمام جنابعالی و همکاران در توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت ارج نهاده و سپاس نامه به همراه تندیس نقره ای چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت را به خاطر " تدوین و ارائه مطلوب گزارش عملکرد و مسئولیت اجتماعی شرکت "، به آن شرکت اهدا می نماید.

 
باور داریم در راهی که گام نهاده ایم، بسی ثمرات سودمند نهفته است، آرزومندیم در مسیر بالندگی فعالیت شرکت و توسعه مسئولیت اجتماعی آن در راستای توسعه پایدار، از توفیقات روزافزون بهره مند شوید.
 
منوچهری مدیرعامل OIEC و رئیس شورای سیاست گذاری همایش
 
طالبیان  مشاور اجتماعی وزیر نفت و دبیر همایش
   1398/6/12 08:15
  
تعداد بازدید :  275