کلنگ زنی پروژه مخزن آب روستای تنگمان جمال آباد شهرستان جم
با مشاركت شركت پالايش گازفجرجم:
كلنگ زني پروژه مخزن آب روستاي تنگمان جمال آباد شهرستان جم
پروژه مخزن بتنی زیرزمینی روستای  تنگمان جمال آباد در بخش ریز شهرستان جم با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان شرکت پالایش گاز فجرجم کلنگ زنی شد.
به گزارش روابط عمومي شركت پالايش گازفجرجم،این پروژه با تامین اعتبار ۴۲۴ میلیون تومانی توسط شرکت پالایش گاز فجر جم اجرا می شود.
مدت زمان اجرای پروژه ۷ ماه است که با اجرای آن، تامین آب روستای تنگمان جمال آباد از شرکت پالایش گازفجر جم تفکیک و تحت مدیریت آبفار قرار می گیرد.
مشاركت شركت پالايش گازفجرجم در پروژه هاي تامين آب در شهرستان
مدير مهندسي و توسعه شركت پالايش گازفجرجم در مراسم كلنگ زني  پروژه مخزن بتنی زیرزمینی روستای  تنگمان جمال آباد گفت: اقدام بزرگ تر پالايشگاه جم در پروژه هاي تامين آب در شهرستان احداث " سد باغان " است.
وي گفت: شركت پالايش گازفجر جم در سقف 1100 ميليارد ريال در طرح مذكور مشاركت خواهد داشت كه تاكنون 80 ميليارد ريال پرداخت و سد اوليه (فرازبند) و سيستم انحراف احداث گرديده است .
   1396/11/18 10:39
  
تعداد بازدید :  227