• تور HSE در شرکت پالایش گازفجرجم  (1398/5/2)
    تور HSE در شرکت پالایش گازفجرجم سرپرستان بخش های مختلف شرکت در تور HSE این هفته خود وضعیت فضای سبز و اهمیت نگهداری درختان کاشته شده در شرکت را از جنبه های گوناگون مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. مشاهده ادامه
«« « 2/ » »»